Projekty w trakcie realizacji

Projekty zrealizowane przez Stowarzyszenie KLANZA Oddział w Poznaniu:

Projekty 2023

Wykrywacze mocnych stron
- rozwój kompetencji miękkich u młodzieży ukraińskiej i polskiej

październik- grudzień 2023

Zadanie sfinansowano ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) przy wsparciu Miasta Poznania

Opis projektu:

projekt ma na celu rozwój kompetencji miękkich młodzieży ukraińskiej i polskiej w poznańskich szkołach średnich ogólnokształcących i zawodowych, obejmuje warsztaty psychologiczne na temat emocji, radzenia sobie ze stresem, komunikacji i znajdowania swoich mocnych stron.

Projekty 2021

To mnie rusza!

kwiecień – grudzień 2021

Projekt współfinansowany 
z budżetu Miasta Poznania

Opis projektu:

Projekt skierowany jest do mieszkańców Osiedla Wilda 60 +, ma na celu poprawę wszechstronnej sprawności fizycznej osób 60 + poprzez: – zajęcia rekreacyjno-ruchowe wzmacniające kondycję fizyczną w wymiarze 36 godziny

Fifna Wilda - Centrum Inicjatyw Lokalnych

marzec – grudzień 2021

Projekt współfinansowany
z budżetu Miasta Poznania

Opis projektu:

Projek CIL Fifna Wilda ma wspomóc rozwój wspólnot lokalnych mieszkańców Osiedla Wilda. Stawiamy sobie za cel zintegrować mieszkańców Wildy i zacieśnić więzi współpracy międzypokoleniowe. 

Chcemy stworzyć miejsce, do którego Wildzianki i Wildzianie będą chętnie zaglądać, które będzie żyło życiem jego mieszkańców, gdzie dzieci, dorośli i seniorzy będą współtworzyć przestrzeń i inicjatywy przyjazne wszystkim mieszkańcom osiedla.

 

Projekty 2020

To mnie rusza!

październik – grudzień 2019

Projekt współfinansowany 
z budżetu Miasta Poznania

Opis projektu:

projekt skierowany jest do mieszkańców Osiedla Wilda 60 +, ma na celu poprawę wszechstronnej sprawności fizycznej osób 60 + poprzez:

 • zajęcia gimnastyczne – (grupa 12 osób, zajęcia raz w tygodniu 11 spotkań) 
 • zajęcia ogólnorozwojowe – taneczne (grupa 12 osób zajęcia raz w tygodniu, 11 spotkań)

Fifna Wilda - Centrum Inicjatyw Lokalnych

marzec – grudzień 2020

Projekt współfinansowany
z budżetu Miasta Poznania

Opis projektu:

Projekt Fifna Wilda ma wspomóc rozwój wspólnot lokalnych mieszkańców Osiedla Wilda, na którym brakuje miejsca do spotkań edujacyjno-kulturalnych. W ramach projektu zostanie przeprowadzone badanie i raport dotyczący lokalnej społeczności.

Fifnej Wildzie chcemy realizować 65 godzin w formie warsztatów i spotkań. 

Projekty 2019

Uniwersytet Jutra

2019-2020

Projekt realizowany przez: 

Projekt „Uniwersytet jutra”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Stowarzyszenie KLANZA wygrało przetarg na:

Przeprowadzenie szkoleń dla studentów i kadry dydaktycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych, kierunek: pedagogika, w ramach projektu „UNIWERSYTET JUTRA zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 W ramach projektu przeprowadziliśmy:

 • 168h warsztatów dla 210 studentów
 • 10h warsztatów dla kadry dydaktycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych 

FIT Swim

 październik – grudzień 2019

Projekt współfinansowany
z budżetu Miasta Poznania

Opis projektu:

Projekt skierowany jest do mieszkańców Osiedla Wilda 60 +, ma na celu poprawę wszechstronnej sprawności fizycznej osób 60 + poprzez: – zajęciach Aqua GYM na basenie – 48 osób (4 grupy po 12 osób, na każdą grupę przypada 9 spotkań )

To mnie rusza!

październik – grudzień 2019

Projekt współfinansowany 
z budżetu Miasta Poznania

Opis projektu:

projekt skierowany jest do mieszkańców Osiedla Wilda 60 +, ma na celu poprawę wszechstronnej sprawności fizycznej osób 60 + poprzez:

 • zajęcia gimnastyczne – (grupa 12 osób, zajęcia raz w tygodniu 11 spotkań) 
 • zajęcia ogólnorozwojowe – taneczne (grupa 12 osób zajęcia raz w tygodniu, 11 spotkań)

Mam tę moc – rozwijanie umiejętności miękkich

 2019

Projekt współfinansowany
z budżetu Miasta Poznania
Wydział Oświaty

Opis projektu:

Projekt „Mam tę moc – rozwijanie umiejętności społecznych” to cykl warsztatów psychoedukacyjny skierowany do dwóch grup wiekowych;

 • pierwszą grupą są dzieci uczęszczające do 6-8 klasy szkoły podstawowej;
 • drugą grupą docelową jest
  młodzież w wieku 16-18 lat.

Pod pojęciem umiejętności społecznych należy rozumieć zdolności komunikacyjne w tym komunikacja werbalna i pozawerbalna,

Programowanie na dywanie - edycja druga

sierpień – grudzień 2019

Projekt współfinansowany 
z budżetu Miasta Poznania
– Wydział Oświaty

Opis projektu: 

Programowanie na dywanie to unikalny i autorski program nauczania programowania na I etapie edukacyjnym dostosowany do poziomu rozwojowego dzieci i realiów szkoły.

Projekt zakłada uczestnictwo 6 klas szkolnych (I-III) w cyklu 8h zajęć (4 spotkania po 2h) co przekłada się na uczestnictwo min. 120 uczniów oraz min. 6 nauczycieli – opiekunów grup. Z powodzeniem może stanowić inspirację do dalszej pracy każdego nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego.

 

J@ w Internecie

2019

Program był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Operator projektu:

J@ w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych.

Projekt realizowany przez Miasto i Gminę Szamotuły we współpracy ze Stowarzyszeniem KLANZA i Centrum Sportu Szamotuły

W ramach projektu Centrum Szkoleniowe KLANZA zrealizowało:

 • 252 godzin warsztatowych, w warsztatach uczestniczyły 244 osoby  
ja-w-internecie-wspolpraca.jpg

Projekty 2018

FIT Senior

wrzesień – listopad 2018

Projekt współfinansowany 
z budżetu Miasta Poznania

Opis projektu: 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Osiedla Wilda 60 +, ma na celu poprawę wszechstronnej sprawności fizycznej osób 60 + poprzez:

 • zajęcia na basenie Aqua GYM
 • zajęcia gimnastyczne – zdrowy kręgosłup i sprawne biodra
 • zajęcia gimnastyczne – ogólnorozwojowe

Dzień Tańca z KLANZĄ​

maj 2018

Projekt współfinansowany
z budżetu Miasta Poznania

Cele projektu:

 • zwiększenie świadomości i popularyzacja Ogólnipolskiego Dnia Tańca z KLANZĄ, Międzynarodowego Dnia Rodziny oraz Poznańskich Dni Rodziny
 • integracja środowiska poznańskich rodzin
 • poznanie alternatywnych form rodzinnego i twórczego spędzania czasu wolnego (tańce integracyjne, stoiska animacyjne)

Projekty 2017

Programowanie na dywanie

październik – grudzień 2017

Projekt współfinansowany 
z budżetu Miasta Poznania
Wydział Oświaty

Opis projektu: 

Programowanie na dywanie to unikalny i autorski program nauczania programowania na I etapie edukacyjnym, dostosowany do poziomu rozwojowego dzieci i realiów szkoły.  

Projekt zakłada uczestnictwo 9 klas szkolnych (I-III) w cyklu 8h zajęć (4 spotkania po 2h) co przekłada się na uczestnictwo min. 180 uczniów oraz min. 9 nauczycieli – opiekunów grup.

Mam tę moc – rozwijanie umiejętności miękkich

sierpień – grudzień 2017

Projekt współfinansowany
z budżetu Miasta Poznania
Wydział Oświaty

Opis projektu: 

„Mam tę moc – rozwijanie umiejętności miękkich” to cykl warsztatów psychoedukacyjny skierowany do młodzieży w wieku 16 – 18 lat mający na celu rozwijanie umiejętności miękkich.Projekt był skierowany do 2 klas poznańskich szkół ponadpodstawowych (około 50 osób). Zajęcia obywałyby się w ramach zajęć wychowawczych.  Projekt składał się z 12 godzin zegarowych.

Projekty 2016

Z muzyką chce się więcej​

październik 2016 – czerwiec 2017 

Projekt współfinansowany przez 

Opis projektu:

Projekt „Z muzyką chce się więcej” skonstruowany jest dwutorowo. Z jednej strony była to audycja muzyczna dla dzieci szkół podstawowych, podczas  której dzieci spotykają się z żywym profesjonalnym chórem i w ciekawy sposób poznają pracę chóru od kulis. 

Po drugie, były to interaktywne koncerty dla seniorów z domów opieki społecznej, podczas których bawią się, wzruszają i śpiewają ze swoimi rówieśnikami z zespołu Senioritki.

Akademia Międzypokoleniowa

czerwiec – listopad 2016

Projekt współfinansowany przez

Opis projektu: 

Projekt realizowany na terenie Szamotuł i Poznania, którego celem było zwiększenie integracji międzypokoleniowej poprzez realizację warsztatów, szkoleń, animacji i spotkań, a tym samym walka z negatywnym stereotypem człowieka starszego, poprawa jakości i poziomu życia seniorów, aktywizacja pokoleniowa, nabycie i zwiększenie wiedzy dotyczące obsługi urządzeń mobilnych

Wiedza i umiejętności – fundament pracy opiekuna

czerwiec – październik 2016

Projekt współfinansowany przez 

Projekt realizowany we współpracy z 

Opis projektu:

Celem projektu było zwiększenie wiedzy beneficjentów na temat pracy opiekuna w świetle ustawy żłobkowej oraz rozwinięcie ich umiejętności wychowawczych zwiększających kwalifikacje do pracy opiekuna.

W ramach projektu realizowane będą:

 • spotkania grup zabawowych
 • warsztaty: Ustawa Żłobkowa w praktyce
 • warsztaty wprowadzające: Opieka to też praca
 • warsztaty umiejętności społęcznych 

WILDA INSPIRUJE – czyli kiedy ostatni raz zrobiłeś coś po raz pierwszy

maj – listopad 2016 

Projekt współfinansowany
z budżetu Miasta Poznania

– Lokalne Inicjatywy Osiedlowe

Opis projektu:

Celem cyklu spotkań jest bliższe poznanie się uczestników projektu oraz zapoznanie z kreatywną formą ruchu i zabawy.

Projekt zakładał realizację 21 godzin zajęć, podzielonych na następujące działania:
– 9 godzin spotkań integracyjnych z wykorzystaniem metod aktywnych ze szczególnym uwzględnieniem Metody KLANZY, pedagogiki zabawy (tańców integracyjnych, zabaw, aktywnych form dyskusyjnych).
– 12 godzin zajęć tanecznych „Zatańcz salsę po raz pierwszy”,

Przewiń na górę