Zarząd Stowarzyszenia KLANZA Oddział w Poznaniu

Agnieszka Kaczmarczyk

Prezes Zarządu 

Aleksandra
Kaczmarek

Wiceprezes Zarządu

Izabela
Maciejowska

Członek Zarządu

Aleksandra
Koper

Sekretarz Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia KLANZA Oddział w Poznaniu

Katarzyna Smólczyk

Przewodnicząca KR 

Krysytna Dyba

Ilona Lewandowska

Przewiń do góry