Zarząd Stowarzyszenia KLANZA Oddział w Poznaniu

Agnieszka Kaczmarczyk

Prezes Zarządu 

Izabela
Maciejowska

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra
Koper

Sekretarz Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia KLANZA Oddział w Poznaniu

Katarzyna Smólczyk

Przewodnicząca KR 

Krysytna Dyba

Ilona Lewandowska

Przewiń na górę