Z KLANZĄ masz szansę na rozwój!

Jesteśmy otwarci i zapraszamy do współpracy tych, którzy swoją aktywnością i energią chcą się przyczynić do rozwoju KLANZY oraz pragną zdobyć nowe doświadczenia, a także nowe specjalności animatora i trenera. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami członkowstwa, opisane szczegółowo w Statucie w rozdziale IV.

Będąc z nami możesz odnieść korzyści:

  • Rozwój kompetencji trenerskich potwierdzonych Certyfikatem Stowarzyszenia KLANZA bądź nadaniem tytułu Animatora.
  • Materiały informacyjne o wszelkich inicjatywach Stowarzyszenia przysyłane do drogą elektroniczną.
  • Zniżki w opłatach za warsztaty.
  • Możliwość publikacji artykułów i książek w Wydawnictwie KLANZA.
  • Udział w akcjach, programach, festynach prowadzonych przez KLANZĘ.
  • Możliwość zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
  • Udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym.
  • A przede wszystkim nauczysz się nieocenionej umiejętności pozytywnego zaskakiwania innych!

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia KLANZA?

Krok 1 

Zapoznaj się z celami statutowymi Stowarzyszenia 

Krok 2

Weź udział w warsztatach z naszej oferty

Krok 3 

Pobierz, wypełnij, podpisz i prześlij do nas deklarację (biuro@klanza.poznan.pl)

Krok 4 

Opłać składkę członkowską – 48 zł za cały rok (w formie jednorazowej wpłaty) 

Przewiń na górę