Elżbieta Burzyńska

Pedagog, terapeuta. Autorka warsztatów w zakresie systemu “Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej, edukacji matematycznej w przedszkolu i szkole, aktywności plastycznej małych dzieci, a także wykorzystania chusty animacyjnej na zajęciach j.angielskiego. Miłośniczka salsy i nowych technologii.

Warsztaty prowadzone przez Elżbietę Burzyńską:

DŁUŻSZE formy warsztatowe (10 godzin dydaktycznych i więcej)

Idzie jesień, idzie zima, a mnie nuda się nie trzyma, czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej

Czas trwania:
10-15 godzin dydaktycznych 

Autorka warsztatów:
Elżbieta Burzyńska

Celem warsztatów jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność swobodnego i otwartego sposobu pracy z dziećmi, samodzielnego „komponowania” imprez dla dzieci i rodziców. Warsztaty są próbą odpowiedzi na pytania: Statyczna akademia czy swobodna forma zabawy? Perfekcyjnie przygotowany taniec czy zabawa integracyjna? Dzieci na scenie, a rodzice na widowni czy wspólne działanie? Program zajęć obejmuje przede wszystkim naukę 16 tańców oraz wielu zabaw i ćwiczeń ułatwiających nauczycielom pracę z dziećmi i współpracę z rodzicami. Zajęcia podzielne są na trzy bloki: zabaw integracyjnych na każdą okazję, tańców i zabaw ułatwiających przeprowadzenie imprezy grupowej (tzw. blok urodzinowy) oraz blok „hiszpański”

Idzie wiosna, idzie lato, czekaliśmy tylko na to, czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej

Czas trwania:
10-15 godzin dydaktycznych 

Autorka warsztatów:
Elżbieta Burzyńska

Warsztaty prezentują wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej oparte na holistycznej koncepcji rozwoju człowieka. W programie warsztatów znajdują się ćwiczenia manipulacyjne, graficzne, ćwiczenia wpływające na stabilizację lateralną, ćwiczenia w składaniu papieru, zabawy kinezjologiczne oraz przykłady cykli zajęć zintegrowanych. Warsztaty nie są kontynuacją metod przedstawionych na jesienno-zimowych warsztatach.

Liczę, ważę, segreguję, czyli o edukacji matematycznej w przedszkolu

Czas trwania: 
10 godzin dydaktycznych

Autorka warsztatów: 
Elżbieta Burzyńska

Nie raz słyszymy zdanie: „Jestem humanistą, więc nie znam się na matematyce”, a jednak matematyka nas otacza, bo wykonując codzienne czynności, wykorzystujemy logiczne i matematyczne myślenie: segregujemy śmieci, łączymy skarpetki po praniu, mierzymy się, pieczemy ciasto, sprawdzamy godzinę na zegarku, planujemy swój dzień, robimy zakupy, płacimy rachunki, rozliczamy PIT-y, bierzemy kredyty itd. Do tego obowiązkowa stała się matematyka na maturze. Rozbudzając u dzieci zainteresowanie światem matematycznym i zachowując przy tym zasady dydaktyki, ułatwimy im start w szkole i samodzielne funkcjonowanie w życiu. Warsztaty skierowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wszystkich osób, które pracują z dziećmi w tym przedziale wiekowym. W programie warsztatów znajdują się proste i praktyczne zabawy, których celem jest rozwijanie u dzieci podstawowych schematów myślenia logicznego i matematycznego, a także działania odwołujące się do metodyki, dydaktyki i rozwoju procesów poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym.

Od kropki do sukcesu, czyli o rozwijaniu aktywności plastycznej małych dzieci

Czas trwania: 
10 godzin dydaktycznych

Autorka warsztatów: 
Elżbieta Burzyńska

Aktywność plastyczna dzieci jest częścią edukacji artystycznej i stanowi istotną część procesu edukacji i wychowania w przedszkolu. Nauczyciele stale poszukują pomysłów, inspiracji na nowe i ciekawe prace plastyczne, często poświęcając dużo czasu i wysiłku na ich przygotowanie i przeprowadzenie. W związku z tym zapraszamy na warsztaty, których celem przede wszystkim jest ukazanie sposobów na twórcze rozwijanie aktywności plastycznej małych dzieci. To właśnie podczas takich działań rozwijane są zmysły, aktywizują się procesy poznawcze, emocjonalne, a także, co bardzo ważne, ujawniają się cechy osobowości. W programie warsztatów znajdują się zagadnienia dotyczące twórczości plastycznej w odniesieniu do psychologii rozwojowej, ćwiczenia rozwijające ekspresję rysunkową dziecka, zabawy twórcze wykorzystujące najprostsze znaki graficzne (takie jak kropka, kreska czy koło), zabawy inspirujące dzieci do własnej twórczości. Znajdą się oczywiście pomysły na różne prace, ale podstawą jest zrozumienie procesu rozwijania się twórczości plastycznej i roli w niej dorosłego.

KRÓTSZE formy warsztatowe (9 godzin dydaktycznych i mniej)

It’s parachute time!, czyli jak wykorzystać chustę animacyjną na zajęciach z języka angielskiego

Czas trwania: 
5 godzin dydaktycznych

Autorka warsztatów: 
Elżbieta Burzyńska

Znana wielu nauczycielom, wychowawcom i pedagogom chusta animacyjna w nowej odsłonie! Warsztaty adresowane są do nauczycieli chcących poszerzyć swój warsztat pracy o zabawy z językiem angielskim. Zapraszamy do zabawy, w trakcie której pokażemy, ale także wspólnie odkryjemy sposoby na urozmaicenie grupowych zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i z klas I-III. Przygotowane przez nas zabawy oprócz integracji mają na celu aktywowanie czynnego słownika oraz rozwijanie szeroko pojętych „productive skills”. Nie zabraknie również angielskich piosenek i rymowanek.

Przewiń do góry