projekty

[vc_row title=”FIT SENIOR” swatch=”swatch-klanza-niebieskie-tlo” top_decoration=”right-slope” bottom_decoration=”right-slope” height=”short”][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

Projekt współfinansowany ze środków
Miasta Poznania 

[/vc_column_text][vc_single_image images=”5204″ size=”full” align=”center”][vc_single_image images=”5478″ size=”full” align=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Opis projektu: 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Osiedla Wilda 60 +, ma na celu poprawę wszechstronnej sprawności fizycznej osób 60 + poprzez:

 • zajęcia na basenie Aqua GYM
 • zajęcia gimnastyczne – zdrowy kręgosłup i sprawne biodra
 • zajęcia gimnastyczne – ogólnorozwojowe

[/vc_column_text][vc_column_text]Zakładane cele:

 • poprawa wszechstronnej sprawności fizycznej, sprawności krążeniowo-oddechowej i mechaniki oddychania
 • profilaktyka bólów kręgosłupa, kształtowanie prawidłowej postawy ciała
 • poprawa wytrzymałości mięśniowej i koordynacji ruchowej

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

wrzesień – listopad 2018

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row title=”XI Ogólnopolski Dzień Tańca z KLANZĄ w ramach Pozńskich Dni Rodziny” swatch=”swatch-klanza-zolte-tlo” bottom_decoration=”right-slope” height=”short”][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

Projekt współfinansowany ze środków
Miasta Poznania – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

[/vc_column_text][vc_single_image images=”5200″ size=”full” align=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Cele projektu:

 • zwiększenie świadomości i popularyzacja Ogólnipolskiego Dnia Tańca z KLANZĄ, Międzynarodowego Dnia Rodziny oraz Poznańskich Dni Rodziny
 • integracja środowiska poznańskich rodzin
 • poznanie alternatywnych form rodzinnego i twórczego spędzania czasu wolnego (tańce integracyjne, stoiska animacyjne)

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

maj 2018 r.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row title=”Programowanie na dywanie” swatch=”swatch-klanza-niebieskie-tlo” top_decoration=”right-slope” bottom_decoration=”right-slope” height=”short”][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

Projekt współfinansowany ze środków
Miasta Poznania – Wydział Oświaty

[/vc_column_text][vc_single_image images=”5204″ size=”full” align=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Opis projektu: 

Programowanie na dywanie to unikalny i autorski program nauczania programowania na I etapie edukacyjnym, dostosowany do poziomu rozwojowego dzieci i realiów szkoły.  Projekt zakłada uczestnictwo 9 klas szkolnych (I-III) w cyklu 8h zajęć (4 spotkania po 2h) co przekłada się na uczestnictwo min. 180 uczniów oraz min. 9 nauczycieli – opiekunów grup.[/vc_column_text][vc_column_text]Zakładane cele:

 • nauczenie podstawowych umiejętności niezbędnych do programowania, a nie samego programowania w postaci tekstowego kodu
 • nauczenie poprzez doświadczenie i zabawę bez teorii ani definicji
 • nauczenie na dywanie przy pomocy zadań i gier wielkowymiarowych, na których cała grupa może się swobodnie poruszać i komunikować
 • nauczenie samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów, uczenie się na błędach i uczenie się dzieci od siebie nawzajem
 • nauczenie nie wymagające komputera

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

Październik – grudzień 2017

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row title=”Mam tę moc – rozwijanie umiejętności miękkich” swatch=”swatch-klanza-zolte-tlo” top_decoration=”left-slope” bottom_decoration=”right-slope” height=”short”][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

Projekt współfinansowany ze środków
Miasta Poznania – Wydział Oświaty

[/vc_column_text][vc_single_image images=”5204″ size=”full” align=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Opis projektu: 

„Mam tę moc – rozwijanie umiejętności miękkich” to cykl warsztatów psychoedukacyjny skierowany do młodzieży w wieku 16 – 18 lat mający na celu rozwijanie umiejętności miękkich. Pod pojęciem umiejętności miękkich zwanych także osobistymi czy społecznymi należy rozumieć: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, kreatywność, elastyczność oraz determinacja w osiąganiu celów.Projekt był skierowany do 2 klas poznańskich szkół ponadpodstawowych (około 50 osób). Zajęcia obywałyby się w ramach zajęć wychowawczych.  Projekt składał się z 12 godzin zegarowych.[/vc_column_text][vc_column_text]Cele projektu:

 • podniesienie wiedzy z zakresu komunikacji, stresu, poczucia własnej wartości, zarządzania celem oraz zarządzania sobą w czasie,
 • nabycie umiejętności poprawnej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej,
 • nabycie umiejętność redukowania stresu,
 • zwiększenie efektywność zarządzania sobą w czasie oraz nabędzie praktycznych umiejętności planowania i organizowania pracy,
 • nabycie świadomości swoich mocnych stron, które wpłyną na pozytywny obraz siebie

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

Sierpień – grudzień 2017

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row title=”Z muzyką chce się więcej” swatch=”swatch-klanza-niebieskie-tlo” top_decoration=”right-slope” height=”short”][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

Projekt współfinansowany przez 

[/vc_column_text][vc_single_image images=”5248″ size=”full” align=”center”][vc_column_text]

w ramach projektu 

[/vc_column_text][vc_single_image images=”5247″ size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Opis projektu:

Projekt „Z muzyką chce się więcej” skonstruowany jest dwutorowo. Z jednej strony była to audycja muzyczna dla dzieci szkół podstawowych, podczas,  której dzieci spotykają się z żywym profesjonalnym chórem i w ciekawy sposób poznają pracę chóru od kulis. Po drugie, były to interaktywne koncerty dla seniorów z domów opieki społecznej, podczas których bawią się, wzruszają i śpiewają ze swoimi rówieśnikami z zespołu Senioritki.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

Październik 2016 r. – czerwiec 2017 r.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row title=”Akademia Międzypokoleniowa” swatch=”swatch-klanza-zolte-tlo” top_decoration=”right-slope” bottom_decoration=”left-slope” height=”short”][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

Projekt współfinansowany przez

[/vc_column_text][vc_single_image images=”5209″ size=”full” align=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Opis projektu:

Projekt realizowany na terenie Szamotuł i Poznania, którego celem było zwiększenie integracji międzypokoleniowej poprzez realizację warsztatów, szkoleń, animacji i spotkań, a tym samym walka z negatywnym stereotypem człowieka starszego, poprawa jakości i poziomu życia seniorów, aktywizacja pokoleniowa, nabycie i zwiększenie wiedzy dotyczące obsługi urządzeń mobilnych[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

Czerwiec – listopad
2016 r.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row title=”Wiedza i umiejętności – fundament pracy opiekuna” swatch=”swatch-klanza-niebieskie-tlo” top_decoration=”left-slope” bottom_decoration=”right-slope” height=”short”][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

Projekt współfinansowany przez

[/vc_column_text][vc_single_image images=”5239″ size=”full” align=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Opis projektu:

Celem projektu było zwiększenie wiedzy beneficjentów na temat pracy opiekuna w świetle ustawy żłobkowej oraz rozwinięcie ich umiejętności wychowawczych zwiększających kwalifikacje do pracy opiekuna.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

Projekt realizowany
we współpracy z 

[/vc_column_text][vc_single_image images=”5212″ size=”thumbnail” align=”center” link=”http://wolontariatwielkopolski.org/” link_target=”_blank” onclick=”custom_link”][vc_column_text]

Czerwiec – październik
2016 r.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row title=”Akademia Aktywnego Seniora” swatch=”swatch-klanza-zolte-tlo” top_decoration=”right-slope” height=”short”][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

Projekt współfinansowany ze
środków Gminy i Miasta Szamotuły

[/vc_column_text][vc_single_image images=”5245″ size=”full” align=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Opis projektu:

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i fizycznej osób starszych oraz integracji środowisk lokalnych i więzi międzypokoleniowych poprzez przeprowadzenie eventu międzypokoleniowego pt.: FESTYN NA FEST[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

Czerwiec
2016 r.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row title=”WILDA INSPIRUJE – czyli kiedy ostatni raz zrobiłeś coś po raz pierwszy” swatch=”swatch-klanza-niebieskie-tlo” top_decoration=”right-slope” height=”short”][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

Projekt współfinansowany przez
Miasto Poznań – Lokalne Inicjatywy Osiedlowe

[/vc_column_text][vc_single_image images=”5204″ size=”full” align=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Opis projektu:

Celem cyklu spotkań jest bliższe poznanie się uczestników projektu oraz zapoznanie z kreatywną formą ruchu i zabawy.

Projekt zakładał realizację 21 godzin zajęć, podzielonych na następujące działania:
– 9 godzin spotkań integracyjnych z wykorzystaniem metod aktywnych ze szczególnym uwzględnieniem Metody KLANZY, pedagogiki zabawy (tańców integracyjnych, zabaw, aktywnych form dyskusyjnych).
– 12 godzin zajęć tanecznych „Zatańcz salsę po raz pierwszy”,[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

Maj – listopad
2016 r.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row title=”Aktywna Zawodowo Mama – szczęśliwe dziecko” swatch=”swatch-klanza-zolte-tlo” top_decoration=”left-slope” bottom_decoration=”right-slope” height=”short”][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

Projekt współfinansowany ze środków

[/vc_column_text][vc_single_image images=”5211″ size=”full” align=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Opis projektu:

Głównym celem projektu było wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi. Projekt zakładał także wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy między innymi poprzez wzmocnienie kompetencji miękkich przydatnych podczas poszukiwania zatrudnienia.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

Projekt realizowany
we współpracy z 

[/vc_column_text][vc_single_image images=”5212″ size=”thumbnail” align=”center” link=”http://wolontariatwielkopolski.org/” link_target=”_blank” onclick=”custom_link”][vc_column_text]

Czerwiec – listopad
2014 r.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scroll to top