Centrum Szkoleniowe KLANZA

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli 

Centrum Szkoleniowe KLANZA w Poznaniu działające w ramach Polskiego Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Poznaniu jest wpisane do prowadzonej przez

Samorząd Województwa Wielkopolskiego
ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli
pod nr DE.III.1.5471.51/2013
.

Nadzór nad Centrum Szkoleniowym KLANZA sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Placówka obejmuje zasięgiem działania obszar całej Polski.

Scroll to top